Кредитна спілка «Відродження»

Оголошення

Кредитна спілка «Відродження» код ЄДРПОУ 23974934 повідомляє про те, що на загальних зборах членів кредитної спілки 06 травня 2019 року прийняте рішення про подання до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг заяви про виключення КС “Відродження ” з Державного реєстру фінансових установ.

 

Оголошення

Спостережна рада Кредитної спілки “Відродження” (код ЄДРПОУ 23974934, Львівська обл., 82200, м.Трускавець, вул.І.Мазепи, 21Е.) повідомляє, що чергові загальні збори Кф³дродження” відбудуться 06 травня 2019 р. о 11:00 за адресою: Львівська обл., м.Трускавець, вул.С.Бандери, 19 Зал для засідань. Початок реєстрації о 10.00 год., закінчення 10.50 год.

ПРОЕКТ Порядку денного Загальних зборів членів кредитної спілки “Відродження”
1. Затвердження порядку денного Загальних зборів КС “Відродження”. 2. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради, правління, кредитного комітету, висновків ревізійної комісії та служби внутрішнього аудиту (контролю) за 2018 рік. 3. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС “Відродження” (річна фінансова звітність та звітні дані КС “Відродження” за 2018 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) КС “Відродження” за 2018 рік. 4. Ознайомлення з бюджетом на 2019 фінансовий рік. 5. Розгляд питання про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення інформації про кредитну спілку “Відродження” з Державного реєстру фінансових установ. 6. Інші питання фінансово-господарської діяльності КС “Відродження”. Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки “Відродження” повинні підтвердити свої повноваження, у разі особистого представлення, - шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, у разі представлення за дорученням, - шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, а також, відповідного доручення. Телефон для довідок: 067-3706145
Спостережна Рада КС „Відродження”

 

 

Про кредитну спілку

Кредитна спілка «Відродження» була заснована у 1996 році у м. Трускавець, де успішно працює дотепер, об'єднавши у своїх лавах вже понад 2000 членів.

Спілка не розвиває "філіальну мережу", а зосереджує свої зусилля на теренах курортополіса Трускавець.

Кредитна спілка «Відродження» є співзасновником Львівської асоціації кредитних спілок та входить до Національної асоціації кредитних спілок України.

Інформація про юридичну особу

 • Повне найменування: Кредитна спілка «Відродження»
 • Код за ЄДРПОУ: 23974934
 • Відокремлені підрозділи: немає
 • Власники істотної участі: відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом «Про кредитні спілки», у кредитних спілок відсутні власники істотної участі.

Графік роботи

 • Понеділок-П'ятниця – з 10:30 до 18:00
 • Субота-Неділя – Вихідні
 • ОБІД (Понеділок-П'ятниця) – з 14:00 до 15:00

Контакти

Юридична та фактична адреса головного офісу

82200, Львівська область
м. Трускавець
вул.Івана Мазепи, 21Е
(Код території за КОАТУУ 4611500000)

Контактні телефони, факс

моб.тел. (067) 370 61 45

Електронні адреси (веб-сайт, e-mail)

ks.vidrodgennya@gmail.com
http://www.vidrodzenia.naksu.org

Керівництво

Органи управління кредитної спілки

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Відповідно до вимог Закону України «Про кредитні спілки» (Стаття 13).

Обов'язки та повноваження органів управління кредитної спілки встановлюються у Розділі IV "Управління кредитною спілкою" Закону України «Про кредитні спілки» (Статті 14–18):

 • Загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.
 • Спостережна рада кредитної спілки представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
 • Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки.
 • Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.
 • Ревізійна комісія кредитної спілки здійснює rонтроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

Керівники органів управління в КС «Відродження»

 • Спостережна рада кредитної спілки
  • Копичин Василь Омелянович (голова спостережної ради)
  • Митник Любомир Іванович (заступник голови спостережної ради)
  • Прохоренко Володимир Євгенійович (секретар спостережної ради)
  • Нестер Василь Степанович (член спостережної ради)
  • Полянко Ірина Вікторівна (член спостережної ради)
 • Ревізійна комісія
  • Юрдига Петро Михайлович - Голова
  • Полянко Василь Порфенович - Заступник голови
  • Мелець Степан Іванович - Секретар
 • Кредитний комітет
  • Митник Любомир Іванович - Голова
  • Кріль Ігор Іванович - Заступник голови
  • Штокало Василь Богданович - Секретар
 • Правління кредитної спілки
  • Кріль Ігор Іванович (голова правління)
  • Кас’яненко Ярина Остапівна (член правління, головний бухгалтер)

Свідоцтва та ліцензії

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Анулювання ліцензії КС Відродження:
завантажити для перегляду у форматі PDF.

Інформація про види фінансових послуг

Положення про фінансове управління (07.05.2019):
завантажити для перегляду у форматі PDF.

Положення про фінансові послуги (03.11.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (18.08.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додатки до положення примірний кредитний договір, примірний договір про споживчий кредит.

Положення про фінансові послуги (27.03.2017):
завантажити для перегляду у форматі PDF. Додаток до положення кредитний договір.

Положення про фінансові послуги (15.08.2016):
завантажити для перегляду у форматі PDF.

Кредити

На даний час кредити надаються лише дійсним членам кредитної спілки. Прийом нових членів для видачі кредитів не проводиться. Якщо ви дійсний член Кредитної спілки «Відродження», для отримання інформації щодо можливості надання вам кредиту зверніться до нас у офіс або зателефонуйте.
Процентні ставки за кредитами
(затверджені рішенням спостережної ради від 18.08.2017, протокол №8)
 

Депозити

Кредитна спілка «Відродження» на даний час не провадить діяльності із залучення депозитних внесків членів спілки.

Звітні дані

Річний фінансовий звіт

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF частина 1 частина 2

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF частина 1 частина 2

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2017 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2018 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2017 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2018 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.